Välkommen till Bertahemmet

Bertahemmet är ett privat, svenskspråkigt pensionärshem i trivsamma Södra Haga i Helsingfors.

Bertahemmet är ett privat, svenskspråkigt pensionärshem i trivsamma Södra Haga. Bertahemmet har två verksamhetsformer: ett servicehus för hyresgäster, Hjältevägens seniorhus, och ett servicehem med vård dygnet runt, Bertahemmet.
Bertahemmet grundades 1967 och drivs av Finlands svenska Söndagsskolförbund rf.

Vem är du?

Pensionär

som söker nytt boende

Du har tagit steget ut ur arbetslivet och tycker att det vore trevligt med människor i samma livssituation som grannar.

Du börjar tycka det är rätt skönt med ytterdörrar som går upp med ett knapptryck, för att inte tala om att det finns hiss i huset.

Du vill behålla din självständighet, och det mesta vill du göra själv. Men tanken att det finns tillgång till service och vård i ditt hus känns trygg.

Vi tror att du skulle trivas i Hjältevägens seniorhus.

Klicka här

Anhörig

som söker vårdplats för den närstående.

Människan i ditt liv har varit med om en förändring.

Förändringar gör att vardagen hemma blivit alltför knepig att klara av på egen hand, eller ens med din hjälp. Minnet har kanske börjat svikta, eller kanske är det kroppen som inte längre ställer upp som förr.

Du söker nu ett hem där vänliga vårdare tar över ansvaret; vårdare som vakar dygnet runt.

Vi föreslår att ni bekantar er med Bertahemmet.

Klicka här

Program på Bertahemmet

Documents
6.6.2024

SAS-valvontaraportti

http://www.bertahemmet.com/wp-content/uploads/2024/06/VERKKO-Bertahemmet-ymparivuorokautinen-asuminen-ennalta-ilmoittamaton-tarkastus-2.2.2024-ja-seuranta-27.3.2024-3.pdf
Program
4.12.2018

Fest

       
Omgivning
23.11.2018

Trädgården